iMunis eDeska

Chráštany

Úřední deska – Detail

Přezkoumání hospodaření obce Chrášťany za rok 2018

Značka: 1/2019 Zveřejněno od: 27.2.2019 17:22:05 Zveřejnit do: 30.3.2019 23:59:59 Typ: Oznámení Původce: Obec Chrášťany Verze: 1 Stav: aktuální

Obsah vyvěšení

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Úřední deska příslušného orgánu – Obec Chrášťany

Vyvěšeno od: 27.2.2019
Má být vyvěšeno do: 30.3.2019

Zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup (Internet)

Od: 27.2.2019 17:22:05
Do: 30.3.2019 23:59:59

Ostatní

Vysvětlení některých pojmů vycházející ze zákona 500/2004 Sb., Správní řád

Upozornění: Zveřejněna jsou pouze vyvěšení od 1. 1. 2006, tj. od účinnosti zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád). Prohlášení o přístupnosti
iMunis eDeska © 2006 Triada, spol. s r. o.