iMunis eDeska

Chráštany

Úřední deska – Detail

Pozvánka ke zkouškám znalosti hub

Značka: 6/2019 Zveřejněno od: 8.4.2019 15:14:11 Zveřejnit do: 16.5.2019 23:59:59 Typ: Oznámení Původce: Krajská hygienická stanice Verze: 1 Stav: aktuální

Obsah vyvěšení (dokument PDF, 1,7 MB)

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Úřední deska příslušného orgánu – Krajská hygienická stanice

Vyvěšeno od: 8.4.2019
Vyvěšeno do: 16.5.2019

Úřední deska – Chráštany

Vyvěšeno od: 8.4.2019
Má být vyvěšeno do: 16.5.2019

Zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup (Internet)

Od: 8.4.2019 15:14:11
Do: 16.5.2019 23:59:59

Ostatní

Vysvětlení některých pojmů vycházející ze zákona 500/2004 Sb., Správní řád

Upozornění: Zveřejněna jsou pouze vyvěšení od 1. 1. 2006, tj. od účinnosti zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád). Prohlášení o přístupnosti
iMunis eDeska © 2006 Triada, spol. s r. o.