iMunis eDeska

Chráštany

Úřední deska – Detail

Veřejná vyhláška opatření obecné povahy

Značka: 17/2019 Zveřejněno od: 5.9.2019 9:15:22 Zveřejnit do: 31.12.2022 Typ: Vyhláška Původce: MINIST.ZEMĚDĚLSTVÍ A ŽIVOT.PROSTŘEDÍ Verze: 2 Stav: aktuální

Obsah vyvěšení (dokument PDF, 1,2 MB) Alternativní uložení

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Úřední deska příslušného orgánu – MINIST.ZEMĚDĚLSTVÍ A ŽIVOT.PROSTŘEDÍ

Vyvěšeno od: 5.9.2019
Vyvěšeno do: 31.12.2022

Úřední deska – Chráštany

Vyvěšeno od: 5.9.2019
Má být vyvěšeno do: 31.12.2022

Zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup (Internet)

Od: 5.9.2019 9:15:22
Do: 31.12.2022

Ostatní

Vysvětlení některých pojmů vycházející ze zákona 500/2004 Sb., Správní řád

Upozornění: Zveřejněna jsou pouze vyvěšení od 1. 1. 2006, tj. od účinnosti zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád). Prohlášení o přístupnosti
iMunis eDeska © 2006 Triada, spol. s r. o.